Читайте также:  {:bg}Mot: да се изясни на разпоредбите на FZ-67 "За задължително застраховане на гражданската отговорност на превозвача ... при превоза на пътници метрополитеном"