Читайте также:  {:mk}Мислење на АД "Ural АЛ" како одговор на DGP ПЛАНИНАТА на руската Федерација во врска со пуштањето на руската АК од плаќање на дополнителни премии за осигурување