Читайте также:  {:mk}Министерството за транспорт: Појаснување на одредбите на FZ-67 "За задолжително осигурување од граѓанска одговорност на превозникот ... транспортот на патници со метро"